حجة الاسلام و المسلمین

واعظ

اطلاعات فردی


تلفن محل کار:


تلفن منزل:


وضعیت تحصیلی:
خارج حوزه


سابقه تبلیغ:
۴۳ سال


منطقه محل سکونت:
مشکات


۱۶۶ بازدید