حجة الاسلام و المسلمین

واعظ

اطلاعات فردی

تلفن همراه:


وضعیت تحصیلی:
سطح ۳ حوزوی


سابقه تبلیغ:
۱۵ سال


۱۹۳ بازدید