حجة الاسلام و المسلمین

واعظ

اطلاعات فردی

تلفن همراه:


تلفن محل کار:


تلفن منزل:


وضعیت تحصیلی:
درس خارج - دانشجوی دکترا


سابقه تبلیغ:
۲۰ سال


منطقه محل سکونت:
کاشان


۱۳۶ بازدید