حجة الاسلام و المسلمین

واعظ

اطلاعات فردی

تلفن همراه:


تلفن محل کار:


تلفن منزل:


وضعیت تحصیلی:
خارج فقه


سابقه تبلیغ:
۳۵ سال


منطقه محل سکونت:
مشکات


۲۱۷ بازدید