جامعه وعاظ منطقه کاشان و آران و بیدگل


جهت برقراری ارتباط با ما می توانید از طرق ذیل اقدام نمایید:


۰۹۲۲ ۷۲۸ ۹۴ ۹۲ :شماره تلفن همراه

کانال تلگرامی: @kashanvoaz

۰۹۲۲ ۷۲۸ ۹۴ ۹۲ :شماره تلفن همراه تلگرام

ارتباط تلگرامی: @kashan_voaz

آدرس: کاشان - خیابان باباافضل - جنب زیارتگاه امامزاده هارون بن موسی بن جعفر (ع) و فرزندش ابراهیم بن هارون مشهور به "پنجه شاه"